logo
Projectes de cocreació
Què oferim
Mirades Socials
Qui som

CAT

CAST

ENG

DISSENY PER A LA INCLUSIÓ

Càritas

L’anàlisi actual del context penitenciari ens confirma que no disposa de suficients recursos en medi obert que garanteixin un model adreçat a la reinserció social de les persones en situació de privació de llibertat. Així, no queda garantida l’atenció residencial a persones sense recursos, en permisos de segon i tercer grau i les prestacions d’excarceració o els pagaments de pensions o allotjaments són del tot insuficients.

Aquesta situació condiciona les possibilitats de realitzar un procés de reinserció i accés a l’habitatge i al treball, especialment d’aquelles persones excarcerades que no disposen de suport familiar o de xarxa relacional.

La cobertura de l’allotjament facilita l’acompanyament d’aquest procés fent el suport i seguiment, al mateix temps que afavoreix la possibilitat de donar-li continuïtat al model de rehabilitació que s’inicia al centre penitenciari.

S’ha de prendre consciència de l’estigma al qual han de fer front les persones en situació de reinserció social penitenciària. No només han d’aconseguir una oportunitat laboral, sinó també un lloc on viure. La vulnerabilitat de persones que han estat excloses del sistema, augmenta quan no tenen ningú de la seva xarxa afectiva que els aculli un cop surten fora. En aquestes condicions, les oportunitats són limitades i es veuen abocats a la precarietat. Conseqüentment, el retorn als centres penitenciaris pot convertir-se en un cicle de continuïtat.

Prop del 67% de les persones empresonades no tenen una llar quan surten*

*Dades extretes del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, Càritas és una de les principals organitzacions que acull i acompanya les persones empobrides. De fet, des del 1944, l’organització neix a casa nostra amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones en risc d’exclusió social per tal d’assolir una societat més igualitària, solidària i justa.

Des de Disseny per a la Inclusió reivindiquem l’ús de la cooperació entre futurs dissenyadors i persones amb risc d’exclusió social per tal de compartir subjectivitats.

Fomentem un aprenentatge bidireccional, tant per visibilitzar i desestigmatitzar els col·lectius en situació de vulnerabilitat, com per generar aprenentatge i consciència social entre els alumnes de disseny. En aquest cas, alumnes de disseny d’interiors de l’escola ESDAPC comptaran amb la tutoria d’Amaya Martínez, doctora en arquitectura i docent a la mateixa escola, per dur a terme el projecte.
L’objectiu principal és promoure el disseny com a eina de transformació social. Els alumnes en un procés de cocreació amb els residents proposen solucions a les necessitats espacials que es detectein per tal d’aconseguir una millora en la qualitat de vida dels residents en els pisos d’acolliment temporal.

“De tot el projecte em quedaria amb que no t’has de clavar en una idea, se’m van desbloquejar moltes coses”.

Juan Carlos Ramajo
Resident a Càritas

“Vam acceptar participar al projecte perquè ens va semblar una oportunitat d’obertura i de treballar amb gent jove. El disseny enfocat als col.lectius vulnerables era una idea molt innovadora, que podia aportar molta riquesa”.

Lourdes Ginestà
Serveis d'acollida a persones en reinserció

“Aquest projecte m’ajudarà a treballar de manera social a la vida laboral”.

Laia Salvans
Estudiant de Disseny d'Interiors ESDAP Catalunya
Oriol Cardona

Estudiant de Disseny d'Interiors d'ESDAP Catalunya

Clara Carbonell

Estudiant de Disseny d'Interiors d'ESDAP Catalunya

Laura Pujó

Estudiant de Disseny d'Interiors d'ESDAP Catalunya

Nona Escardó

Estudiant de Disseny d'Interiors d'ESDAP Catalunya

Yassin Boukari

Resident a Càritas

Josep Prats

Resident a Càritas

Fiorella Risco

Estudiant de Disseny d'Interiors d'ESDAP Catalunya

Amarouch El Asri

Resident a Càritas

Jeng Babacar

Resident a Càritas

Laia Salvans

Estudiant de Disseny d'Interiors d'ESDAP Catalunya

Alba Ruiz

Estudiant de Disseny d'Interiors d'ESDAP Catalunya

Dorcas Faila

Estudiant de Disseny d'Interiors d'ESDAP Catalunya

Elisa Zapella

Estudiant de Disseny d'Interiors d'ESDAP Catalunya

Francisco

Treballador social a Càritas

Amaya Martínez

Arquitecta i docent a ESDAP Catalunya i tutora del projecte

Jean Claude Kalebi

Resident a Càritas

Juan Carlos Ramajo

Resident a Càritas

Niculaie Vasile

Resident a Càritas

Carmina Borbonet

Responsable de Serveis Socials i Activitats del Museu del Disseny de Barcelona

Lourdes Ginestà

Serveis d'acollida a persones en reinserció

Sandra

Treballadora social a Càritas

Sorin Emil Lazar

Resident a Càritas

Judith Pinyol

Dissenyadora multidisciplinar a Ojalá Projects

Laura Bonnin

Dissenyadora audiovisual a Ojalá Projects

Antonio Povedano

Producció audiovisual

Anaïs Esmerado

Directora i comissària

Marc Asensio

Fotògraf a Ojalá Projects

More icon
totes les mirades socials